ALTE MISIUNI

AUDIT CONTA HAVRELIUC SRL va ofera urmatoarele servicii :

Audit intern

Auditul intern este activitatea de examinare obiectiva a ansamblului activitatilor unei societati in scopul furnizarii unei evaluari independente a managementului riscului, controlului si proceselor de conducere a acesteia.

Acesta poate fi exercitat de catre persoane din interiorul societatii in cauza, dar se poate si externaliza catre o societate/persoana specializata si recunoscuta de catre CAFR.

Obiectivele auditului intern sunt:

Contabilitate de gestiune

AUDIT CONTA HAVRELIUC SRL  ofera servicii complete de de contabilitate de gestiune . 

Contabilitatea interna de gestiune are ca obiect evidenta, calculul, analiza si controlul costurilor si rezultatelor analitice pe feluri de produse, lucrari, servicii, precum si pe subdiviziuni organizatorice interne ale unitatii si are ca scop principal controlul factorilor de productie. Furnizeaza informatia contabila destinata utilizarii interne de catre management.

contabilitate financiara

AUDIT CONTA HAVRELIUC SRL  ofera servicii complete de de contabilitate financiara. Reprezinta produsul cel mai solicitat de clienti. El presupune si solide cunostiinte de contabilitate si fiscalitate.

Printre altele noi oferim:

contabilitate primara

AUDIT CONTA HAVRELIUC SRL  ofera servicii complete de contabilitate primara . La solicitarea dvs. putem prelucra la noi  sau organiza la sediul ( punctul ) dvs, contabilitatea primara. Ea trebuie tinuta la zi fiind un subiect sensibil al controalelor in special din partea Directiei Antifrauda ( vechea Garda financiara )
• contabilitatea registrului de casa;
• contabilitatea notelor de intrare-receptie (nir-uri);
• intocmirea deconturilor de cheltuieli;
• intocmirea facturilor care trebuie emise de catre client (facturare);

FIRMA

AUDIT CONTA HAVRELIUC SRL   este membra in urmatoarele organisme profesionale :

  • C.A.F.R. - Camera Auditorilor Financiari din Romania  www.cafr.ro
  • C.E.C.C.A.R. - Tabloul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati www.ceccar.ro
  • C.C.F. -  Tabloul Camerei Consultantilor Fiscali  www.ccfiscali.ro

Este prezenta pe piata serviciilor financiar,contabile si fiscale conform codului CAEN 6920 ,cu activitati de: